Naziv projekta: Rast konkurentnosti poduzeća Optimus Lupus d.o.o. kroz širenje kapaciteta proizvodnje

Kratki opis projekta: Dana 24.11.2017. poduzeće Optimus Lupus d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Rast konkurentnosti poduzeća Optimus Lupus d.o.o. kroz širenje kapaciteta proizvodnje“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.0951. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje prihoda od prodaje kroz proizvodnju novih proizvoda uz provođenje marketinških i administrativnih aktivnosti.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti poduzeća i broja zaposlenih uvođenjem novih strojeva za proizvodnju stolarije i računalnog programa za proizvodnju.

Očekivani rezultati projekta:

  • Nabavljeni novi strojevi i računalni program
  • Povećanje kapaciteta  proizvodnje
  • Ubrzanje proizvodnog procesa
  • Zapošljavanje 1 nova djelatnika
  • Rast prihoda od prodaje i rast tržišne prisutnosti kod sadašnjih i potencijalnih klijenata

 

Ukupna vrijednost projekta: 450.700,75 Kn

EU sufinanciranje projekta:  300.000,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 08. lipnja 2017. – 08. listopada 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Jozo Krajinović, optimuslupus@net.hr , tel.: +385 99 333 7771

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , 

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Optimus Lupus  d.o.o.

Categories: Vijesti